ВЕЛИКА


ВЕЛИКА
ВЕЛИКА

Лозите Велика са силно растящи. Един от най-ранно зреещите сортове(узрява около 24 август) десертно грозде. Гроздето е с най-привлекателен външен вид. Зърната са едри, коничноиздължени, със средно-дебела, тъмновиолетова ципа. Месестата част е хрупкава с неутрален вкус. Може да се съхраняват в хладилни помещения за дълго след беритбата

3.00лв.

Зрее около 24 август,    ЦЕНА - 3,00   лева   без   ДДС