Услуги

Предлагам изцяло безплатни консултански услуги за:

- обработка,

- торене,

- растителна защита,

- напояване, 

- проектиране на овощните градини и правилното отглеждане на всеки овощен вид.