ВИСТА БЕЛА


ВИСТА БЕЛА
ВИСТА БЕЛА

Сортът ябълки Виста бела е силно растящо дърво. Родовитостта е добра. Плодовете узряват през първото десетдневие на юли, но се берат два-три пъти, заради неравномерното им зреене. Добър опрашител за други сортове ябълки. Опрашители могат да са : айдаред, червена превъзходна, прима и други. Сортът е слабо чувствителен на брашнеста мана и струпясване. Плодовете са средно едри, плоскокълбовидни. Кожицата е глатка, плътна, здрава, жълтеникаво-зеленикава, покрита с размита виолетово-червена украска. Плодовото месо е бяло до зеленикавао, сочно, сладко с лек кисел привкус, слабо ароматно, но с добро качество. При обикновенни условия, плодовете се запазват за около 2 месеца, а в хладилни помещения за по-дълъг период от време. Понасят добре транспорт и манипулация.

5.00лв.

Узряване:   01 - 10 юли,    ЦЕНА  -  5,00  лева   със    ДДС